You are here: Hem -  Jacka Parajumpers av omsättningar Cavaliers hade tre

Jacka Parajumpers av omsättningar Cavaliers hade tre

Jacka Parajumpers

Efter blåser Jacka Parajumpers en 11 poäng andra halv bly mitt i en störtflod av sena 3s från Blue Devils, Virginia tog kontroll med en 9 0 skur halvvägs genom den andra halvleken. . Virginia gjorde 18 poäng av omsättningar. . Cavaliers hade tre omsättningar efter halvtid och åtta för spelet. . Virginia är nu åtta 0 i exakta väglekar i år. En mycket mer praktiskt tillvägagångssätt, upplösningen av Parajumpers Återförsäljare Malmö vätska 3He i flytande 4He, används ofta för att alstra temperaturer i storleksordningen flera tusendelar av en grad Kelvin (millikelvins). Av anordningen som användes för detta ändamål är känd som en utspädnings kylskåp (Figur 1). Driften av ett kylskåp av detta slag beroende på sanningen att 3He behåller en ändlig löslighet (cirka sex procent) i flytande 4He ner till den absoluta nollpunkten. På grund av detta kommer 3HE atomer passera in Parajumper Denali svar på tala till praktiskt taget ren vätska 3He användning av en utspädd avhjälpa av 3He i 4He. Denna process kommer att åtföljas av absorption av värmen av korrigerande åtgärd, tillsammans med temperaturen från upplösningen kommer att minska. Upplösning sker på ett ställe i anordningen (i resolutionen kammaren), tillsammans med avskaffandet av 3He atomer från lösningen genom evakuering utförs i ett mångsidigt läge (förångningskammaren). Den kontinuerliga cirkulationen av 3He, som kan åstadkommas genom ett system av pumpar och värmeväxlare, gör det möjligt att upprätthålla temperaturer från storleksordningen 10 millikelvins inom botemedel kammaren för obegränsad tid. Kylnings Produktionen av sådana kylskåp bestäms
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
Go