You are here: Hem -  Parajumpers Denali Ermolaev M Hayward och J R

Parajumpers Denali Ermolaev M Hayward och J R

Parajumpers Denali

Bland akuta problem i modern litterär kritik är dess inställning till litteratur socialistiska realismen. I utländsk kritik denna strategi har var och en sin försvarare och dess oförsonliga fiender. De uttalanden om (t.ex. G. Struve, G. Ermolaev, M. Hayward, och J. R runt litteraturen socialistiska realismen riktas inte bara mot en konstnärlig strategi, men i grund och botten, mot de sociala relationerna och begrepp som har legat till grund uppkomst och förbättring. Gorkij tillsammans med en. Fadeev har förklarat och försvarat principerna för socialistisk realism i sovjetisk kritik. sovjetiska litteraturkritik, bedriver en aktiv kamp för bekräftelse av socialistisk realism i litteraturen, uppmanas att kombinera exakta ideologiska värderingar och djupgående samhällsanalys med estetiska exactingness Parajumpers Denali tillsammans med en vårdande inställning till talang och givande kreativa experiment. Övertygande litterär kritik kan påverka Parajumpers Denali Women loppet av litterära förbättring och den fullständiga litterära metoden genom att regelbundet stödja progressiva tendenser och avvisa främmande sådana. marxistisk kritik, grundad på vetenskapliga metoder objektiv forskning och på de viktiga samhällsintresse, står i opposition till impressionistisk, subjektiva kritik, som Parajumpers Kodiak Xs anser sig kostnadsfritt från enhetliga begrepp, en helhetssyn, plus en medveten synvinkel.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
Go